Spoed

Bel bij een levensbedreigende situatie 1-1-2

Voor spoedgevallen kunt u ons telefonisch bereiken via de spoedlijn. U belt 071 5613960 en gebruikt keuze 1 van ons keuzemenu.

Voor eerste hulp (wonden, kneuzingen, verbrandingen en dergelijke) kunt u altijd terecht op de praktijk. Als u van tevoren belt, houden wij rekening met uw komst. Twijfelt u of de verwonding zo ernstig is dat u ermee naar het ziekenhuis moet gaan, bel dan ook eerst de praktijk.

Openingstijden en Contact

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur. Op dinsdag is er avondspreekuur van 18.00 uur tot 20.00 uur.

De assistente is bereikbaar van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Tussen 12.00 uur een 14.00 uur is de balie niet bezet in verband met overleg, visites en lunchpauze. In geval van spoed is de huisarts dan wel telefonisch bereikbaar via ons telefoonnummer 071 5613960.

Keuzemenu telefoon

Wij maken gebruik van een telefonisch keuzemenu.

Belt u 071 5613960

Toets 1 voor spoed

Toets 2 voor de herhaalreceptenlijn

Toets 3 voor de assistente

Ook kunt u gebruik maken van het Contactformulier

Afspraak maken

Spreekuur

Er is dagelijks spreekuur volgens afspraak. U kunt  -bij voorkeur in de ochtend- bellen met de assistente voor het maken van een afspraak.

Afspraak maken? Bel 071 5613960, keuze 3.

Bij het maken van de afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en de spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Afmelden? Bel ons tijdig op als een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan. Hierdoor kunnen wij andere mensen verblijden met een eerdere datum of tijdstip.

Digitaal afspraak maken?

Heeft u een login tot Mijngezondheid.net? Dan kunt u ook online een afspraak bij ons maken.

Ga naar:

Aanwezigheid artsen

 Huisartsen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
 Och   Mid Och Mid Och Mid Och Mid Och Mid
 Berno Gerts     x     x x x x x
 Antonette Smelt x x
 Martijn van den Born x  x    x    x
 Huisarts in opleiding x x x x x x x x

Kleine verrichtingen (x*)
Op woensdagmiddag is er een speciaal spreekuur voor kleine verrichtingen. Tijdens dit spreekuur worden bijvoorbeeld moedervlekken, talgcystes of andere huidplekjes verwijderd. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.

Huisarts in opleiding

Uw huisarts is als opleider verbonden aan de huisartsenopleiding van het LUMC te Leiden. Vaak is een huisarts in opleiding aanwezig in de praktijk. Dit is een afgestudeerd arts die zich aan het specialiseren is tot huisarts. De huisarts in opleiding doet zelfstandig spreekuur onder begeleiding van de huisarts.

Wanneer U niet door de huisarts in opleiding gezien wilt worden op het spreekuur kunt U dit aangeven bij de assistente.

Meer tijd

Voor uw afspraak is 10 minuten gereserveerd. Indien u meerdere vragen heeft of denkt meer tijd nodig te hebben voor uw consult, geeft u dit dan aan bij het maken van de afspraak.

Wij kunnen daar vervolgens rekening mee houden in de agenda.

Huisbezoek

Wanneer u niet zelf naar de praktijk kunt komen, omdat u bijvoorbeeld te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent, kan de huisarts u ook thuis bezoeken.

Vraagt u een huisbezoek telefonisch  voor 12.00 uur aan. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Doorgaans bezoekt de huisarts u voor een  huisbezoek tussen 13.00 uur en 14.30 uur.

Vakanties

Tijdens de vakanties  blijven wij open. U kunt het hele jaar gebruik maken van onze diensten.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Telefoon: 088-4274700

SHR Huisartsenpost –Alrijne   Leiderdorp – Simon Smitweg 2

SHR Huisartsenpost – LUMC  Leiden – Albinusdreef 2

Houdt u bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. Wanneer u op de post wordt uitgenodigd, wordt u gevraagd zich te legitimeren.

Urine onderzoek

Denkt u een blaasontsteking te hebben?

U kunt uw urine hierop laten testen door de assistente. Levert u hiertoe voor 11.00 uur een urinemonster in van de eerste ochtendurine in een schone urinecontainer. De urine mag niet langer dan 2 uur oud zijn en moet gekoeld zijn bewaard.

Na 14.00 uur kunt u bellen voor de uitslag met de assistente.

Bloedprikken

Bloedprikken kan bij ons in de pratijk.

De laborante is aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 – 9.30 uur