• Inschrijfformulier

  Inschrijfformulier

  Via onderstaand inschrijfformulier meldt u zich aan als nieuwe patiënt. Na uw inschrijving kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de huisarts.
  Onze praktijk neemt beperkt nieuwe patiënten aan die wonen in Voorschoten. We beoordelen op moment van inschrijving of we nieuwe patiënten kunnen aannemen. Dit doen wij zodat onze praktijk goede zorg kan blijven waarborgen.
  Geslacht *: ManVrouw


  Ja, ik geef wel toestemming aan onderstaande zorgverlener om mijn gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Ik heb alle informatie gelezen in de folder ‘JA! Ik wil grip op mijn zorg’ en ik heb het goed begrepen.

  NEE, ik geef geen toestemming aan onderstaande zorgverlener om mijn gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Ik heb alle informatie gelezen in de folder ‘JA! Ik wil grip op mijn zorg’ en ik heb het goed begrepen.

  KWALITEIT

  Het Nederlands Huisartsengenootschap heeft de praktijk geaccrediteerd en geeft zo een kwaliteitskeurmerk

  THUISARTS

  Thuisarts staat voor een betrouwbaar antwoord op uw vragen over gezondheid en ziekte

  KETENZORG

  Wij werken aan ketenzorg en een goede samenwerking binnen de eerstelijn